Heijkoop Academy

De Heijkoop Academy heeft als doel de verspreiding van de Methode Heijkoop en het gedachtegoed dat daaraan ten grondslag ligt. De Methode Heijkoop richt zich op onderzoek, beeldvorming en behandeling van cliënten met (ernstig) probleemgedrag. De Methode Heijkoop is fundamenteel empirisch en gericht op het ‘wie’ van de cliënt als aanvulling op de geobjectiveerde ‘wat’ kennis uit standaard diagnostiek. Zij is conceptueel geworteld in de ontwikkelingspsychologie en gericht op de kwaliteit van inter-persoonlijke relaties en intersubjectiveit en daarmee op de kwaliteit van hechting en zelfontwikkeling. De Heijkoop Academy geeft voorlichting, organiseert studiedagen en opleidingen voor gedragswetenschappers, coaches en leidinggevenden. De Methode Heijkoop...

Lees meer